Privacyverklaring

Privacyverklaring Da Capo’s Popkoor
Uithoorn, mei 2018

Da Capo’s Popkoor verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website
en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Da Capo’s Popkoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Da Capo’s Popkoor hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
Da Capo's Popkoor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 34116683 en is gevestigd in Uithoorn.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
- Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Bankrekeningnummer.
- Beeld en geluidsopnames.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Da Capo's Popkoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Registreren van lidmaatschap ten behoeve van de ledenadministratie;
- Registreren van je gegevens ten behoeve van de donateursadministratie;
- Het afhandelen van jouw betaling/incasso ten behoeve van de contributie;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Leden de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de besloten ledencorner;
- Promotie- of marketingdoeleinden.
Alleen personen binnen de vereniging die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals het bestuur, de financiële commissie en de ledenadministratie) hebben inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens die voor hun rol van toepassing zijn.

Beeldmateriaal en publicatie
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden op onze website en (social) media. Dit geld voor (voormalige) leden, maar ook voor eventuele omstanders en toeschouwers bij evenementen waarbij opnames gemaakt kunnen worden. Indien je er bezwaar tegen hebt dat wij dit beeldmateriaal gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Da Capo's Popkoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen in de ledencorner. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van jouw internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kun je terecht op http://www.cookiecentral.com.

Geautomatiseerde besluitvorming
Da Capo's Popkoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Da Capo's Popkoor) tussen zit, dit soort systemen zijn niet in gebruik bij Da Capo’s Popkoor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Da Capo's Popkoor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Da Capo's Popkoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Da Capo's Popkoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Da Capo's Popkoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Da Capo's Popkoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website www.popkoor.nl. Da Capo's Popkoor heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Afgeschermde toegang, beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Da Capo's Popkoor bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen privacy beleid
Da Capo's Popkoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van onze website te raadplegen,
zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via http://www.popkoor.nl/informatie/privacyverklaring.