Bestuur en vereniging

Bestuur

Da Capo's Popkoor is een vereniging. Dat betekent een eigen bestuur, jaarlijks gekozen door de leden.

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

  • Voorzitter: Margriet Zethof & Susanne le Cuivre
  • Secretaris: Hiske Hogema & Heleen Walg
  • penningmeester: Sandra Walta & Sandra Wouters

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bestaat de mogelijkheid voor de leden om zich verkiesbaar te stellen voor één van de opengevallen bestuursfuncties.

De diverse taken en verantwoordelijkheden zijn tussen de bestuursleden verdeeld met actieve ondersteuning van diverse commissies, zoals de Creatieve Commissie, de PR en Organisatie Commissie en commissies voor o.a.  Audities, Ledenwerving en Sociale Activiteiten. Het bestuur verzorgt de algemene coördinatie en houdt de eindverantwoordelijkheid.
Aan alle koorleden wordt gevraagd om bij zichzelf na te gaan wat hij of zij voor de vereniging kan en wil betekenen en zich vervolgens bij een (of meerdere) commissie(s) aan te sluiten.

Repetities

Da Capo's Popkoor repeteerd iedere donderdagavond van 20:00 tot ±22.15 in buurthuis "Ons Streven", Engellaan 3 in Amstelhoek. Vanaf 19.45 is er de mogelijkheid om een kopje thee of koffie vooraf te drinken. Na afloop is er nog gelegenheid om een gezellig drankje aan de bar kunnen nemen en nog wat na te kletsen.